Arne Sigtenbjerggaard – Borgmester i Vejle Kommune

Executive Topnyhed

Colas Plansilo0341

Det skader ikke at trække i arbejdstøjet og få jord under neglene!

”Kommune betyder fællesskab. Dem, der sidder i byrådet, sidder der som repræsentanter for kommunens borgere. Hvis du skal have en kommune til at fungere, er det essentielt, at den enkelte borger føler sig som en del af fællesskabet. At den enkelte føler sig hørt. Netop derfor er det vigtigt for mig, at så mange holdninger som muligt er repræsenteret i byrådet”  

Arne Sigtenbjerggaard er født og opvokset i Vejles naturskønne opland lidt uden for Jelling. Fra barns ben har han haft en stor kærlighed til Vejle og til området omkring byen. For ham har Vejle altid været byen, hans forældre tog ham med ind til, når de skulle på juleindkøb. Det var her, han gik i gymnasiet, og det var her, han for første gang tog del i nattelivet. Og så var det her, han for 40 år siden mødte sin kone.

I dag er Vejle om noget omdrejningspunktet for Arne Sigtenbjerggaard. Både i privat og professionelt øjemed. Nu som én samlet kommune.

”Oprindeligt er jeg uddannet folkeskolelærer fra Jelling Seminarium, ” fortæller Arne. ”Jeg var faktisk lærer i 21 år, før politikken blev mere end et bierhverv. Sideløbende med lærergerningen sad jeg ni år i Vejle Amtsråd, heraf var de 5 år samtidig med at borgmesterposten i Jelling.”

Arne fortsætter: ”Egentlig turde jeg slet ikke gøre mig nogen forhåbning om at blive valgt til borgmester i Vejle Kommune, da tiden kom, hvor kommunesammenlægningen blev sat på dagsordenen. Primært, fordi jeg repræsenterede en så lille kommune, som Jelling nu engang var. Til min store glæde skete det så alligevel. Og da det lykkedes, blev det min mission at samle kommunen i én fælles ånd og kultur. Det blev min mission at skabe en god synergi og en stærk sammenhængskraft i én samlet kommune: Vejle Kommune. ”

”Som i enhver anden relation blandt mennesker, er politik og en politisk organisation kompromisernes holdeplads. Og som udgangspunkt er jeg af den overbevisning, at det rent faktisk er en styrke, at du kan få alle med. På tværs af partier. På tværs af organisatoriske grænser. At alle kan se det positive i at arbejde for fællesskabets bedste”

Skærmbillede 2015-12-16 kl. 08.41.34

En nedslagtet Vejle Kommune

”Da jeg indtog borgmesterkontoret i 1. januar 2010, så det virkelig sort ud for Vejle Kommune. Vores økonomi var mildest talt elendig! Der var ingen penge til byggerier, og vi skulle virkelig kæmpe for at sikre velfærden. Vi var nødt til at skære ind til benet hele vejen rundt om kommunen. I særdeleshed i kommunens administration. Samtidig måtte vi ikke lade sparekniven nedslagte os fuldstændigt. Vi var nødt til at skabe fremdrift, selvom kommunekassen var tom. Vi var nødt til at viske tavlen ren og starte forfra. Ellers var vi blevet sat under administration.

Som Byråd vidste vi, hvad vi ville for at øge kommunes indtjening og skabe vækst. Dengang som i dag afhænger vores velfærd af vækst – af de penge, der kommer ind i kommunen udefra. Målet var dels at øge tilflytningen til kommunen – dels at tiltrække det private erhvervsliv. Et driftigt erhvervsliv er nu engang nøglen til øget vækst. En vækst, der genererer arbejdspladser og en bedre bundlinje i form af flere skattekroner i kommunekassen, ” pointerer Arne.

Skærmbillede 2015-12-16 kl. 08.41.00

Krisen pustede til fællesskabsånden

”I perioden omkring 2009 og 2010 havde vi ingen anden mulighed end at se indad. Vi var nødt til at arbejde med, hvad vi selv kunne gøre for at optimere arbejdsprocesserne i kommunen. Hvordan vi selv kunne handle hurtigere uden at forringe vores service og arbejdsforhold.

At kommunen økonomisk var i knæ, pustede til fællesskabsånden blandt kommunens medarbejdere. Høj som lav. Med medarbejderne som drivkraft så begrebet, Hverdagsinnovation, dagens lys under mantraet: Work Smarter. Not Harder! En tilgang til arbejdet, der betyder, at al udvikling sker ude ved den enkelte medarbejder. I deres hverdag. I kommunens administration. På plejecentrene. I skolerne. I børnehaverne.

Innovation. Idéer. Nye tanker kommer ikke af, at vi som kommune tvinger noget ned over hovedet på medarbejderne. De kommer af, at vi tager positivt imod de idéer til optimering, medarbejderne præsenterer for os. Og handler på dem, naturligvis. Det lykkedes! I 2010 slog vi en milepæl dybt ned i den vejlensiske muld, fordi det lykkedes os både at optimere og skabe fremdrift i den kommunale organisation. Det lykkedes, fordi samtlige medarbejdere var villige til at gå den ekstra mil for fællesskabet på tværs af organisationen.

Jo, jo. Det lyder måske nok lidt heroisk eller idealistisk, men faktum er, at det lykkedes os at gennemgå en kommunal turn-around takket være en energisk medarbejdertab. En medarbejderstab, som ikke har været bange for at prøve noget nyt. Som ikke har frygtet at ændre adfærd. Som ikke har været bange for forandringer, ” smiler Arne.

Skærmbillede 2015-12-16 kl. 08.41.11

Hvordan skaber vi så en vækst, der fortsat udvikler sig?

”Ambitionen for kommunens jord ved Vejle Lystbådehavn er fortsat at opføre boliger og samtidig bevare en aktiv erhvervshavn. Det kræver naturligvis penge. Her har vi været så privilegerede, at LEGO-arvingerne i form af Kirk Kapital har valgt at bygge et hovedsæde, tegnet af den internationale kunster Olafur Eliasson, og sammen med Bølgen bliver det vartegnet for Vejle. Derudover bygger Kirk Kapital 130 boliger på havnen, ligesom Pension Danmark også har valgt at opføre en række boliger.

Når vi sælger jord fra til det private erhvervsliv, skaber vi et økonomisk fundament, vi kan bruge til at fremme endnu flere investeringer. Vi har blandt andet valgt at bruge en stor sum penge på havneområdet for at komplimentere det private erhvervsliv og deres investeringer i området og i Vejle Kommune.

Vi har investeret i en række tiltag i form af en Klubø til de maritime klubber, Danmarks første flydende kajakklub og en flot promenade, men også i form af investeringer i gymnasiet. Som kommune investerer vi proaktivt. Vi investerer for at drive endnu flere investorer til kommunen. Vi investerer, fordi vi ønsker at gøre Vejle Kommune til en attraktiv kommune at bo og drive forretning i. ”

Skærmbillede 2015-12-16 kl. 08.42.03

Blod på tanden!

”Det gode parløb erhvervslivet og kommunen imellem gav os blod på tanden til endnu flere innovative tiltag. Vi ville mere end at være en kommune, der bare ser på, når erhvervslivet stålsat arbejder frem imod et mål. Vi ville være med på holdet! Derfor samlede vi kommunens boligselskaber til en bred dialog om boligudvikling. Vi samlede alle vores uddannelsesinstitutioner og lavede et uddannelsesråd. Vi samlede vores erhvervsorganisationer og lavede et udviklingsråd. Alt sammen med henblik på at skabe et større engagement i Vejle Kommune og et endnu stærkere samarbejde kommunen og erhvervslivet imellem.

I Vejle Kommune har vi en række utrolig driftige erhvervsfolk. Eller rettere erhvervsfamilier. Igen, for at skabe en attraktiv kommune, hvor din investering honoreres, inviterede vi vores erhvervsliv, politikere, uddannelsesfolk og forskere ind i en række fagudvalg for at styrke det innovative samarbejde hele vejen rundt om kommunen. ”

Skærmbillede 2015-12-16 kl. 08.41.43

Har det så været en konstant dans på roser at være den erhvervsfremmende borgmester?

Arne Sigtenbjerggaard tøver ikke med sit svar. Han er udmærket klar over, hvad det koster på de menneskelige ressourcer at få en kommune på rette køl. Først at gennemføre en hård sparrepolitik, hvor 1.500 stillinger bliver skåret væk, for så at investere i tiltag, der tilgodeser erhvervslivet, når kommunen oplever en stigende indtjening.

”På den lange bane er det bare de investeringer, der har skullet og skal til for at skabe en samlet kommune med en sund økonomi. Og når økonomien er på rette køl, har vi mulighed for at lave endnu flere borger-orienterede tiltag, selvom jeg nu synes, vi har skabt en del. Blandt andet i og omkring DGI-huset Vejle og i form af Sundhedshuset Vejle. ”

Arne stopper op og fortsætter så: ”Det mest fantastiske ved vores kommunale turn-around har været at opleve et samlet byråd støtte op om vores økonomiske linje. At når krisen for alvor kradser, så kender alle partier til vigtigheden af at holde sammen og støtte op om budgetterne. Det sætter jeg virkelig stor pris på. ”

 

Og hvad så med fremtiden? Hvordan ser den ud?

”Vores mål for 2020 er sat. I Vejle Kommune arbejder vi benhårdt frem imod at:

  • Øge indbyggertallet med 10.000

  • Øge antallet af arbejdspladser med 5.000

  • Øge antallet af studerende med 2.000

  • Øge antallet af iværksættere med 500     

Vores ambition om at øge antallet af arbejdspladser er det mål, vi er mest udfordret på at nå, selvom erhvervslivet er utrolig engagerede. En stigning i indbyggertallet har imidlertid været konstant med en tilflytning på 1.000 borgere i gennemsnit pr år siden 2010. Befolkningstilvæksten er vi derfor ikke så nervøse for – ej heller for at øge antallet af studerende, selvom vi ikke er en universitetsby. Vi agter at udføre et benhårdt arbejde for vores studerende på de mellemlange og videregående uddannelser, vi har.

Det arbejde, vi sammen med erhvervslivet og uddannelsesrådet har lagt i at skabe nye uddannelser og praktikpladser, betyder faktisk, at vi i dag kun er 200 studerende fra at nå vores 2020-mål. Det er jeg personligt rigtig glad for.

Men vi stopper ikke ved vores 2020-mål. Vi er allerede begyndt at lege med tankerne om, hvordan Vejle by og Kommune kommer til at se ud i 2050. Det kan godt være, der er mange år til, men for os er det vigtigt at tænke langsigtet for at bibeholde en kommune i vækst. Vi skal tænke klogt, og vi skal tænke strategisk.

Vi er i fuld gang med at udstykke området omkring Rosborg gymnasium. På papiret i hvert fald. I det område kan der nemlig ligge 2.500 boliger. Vi er i gang med at skitsere, hvordan sådan et område kan se ud i fremtiden. Hvordan det kan indrettes, uden at ødelægge området. Uden at fortætte området.

På samme måde er vi ved at lægge en strategi for, hvordan vi sikrer, at kommunens landområder ikke affolker. Det er vores ambition, at der i 2050 stadigvæk bor borgere både i vores centerbyer og landsbyer, selvom trenden fortæller os, at flere og flere vil søge ind imod midtbyen.

Holder vi os til vores 2020-plan, handler det sidste ben om at øge iværksætteriet. Førhen var Vejle en industriby, men virksomhederne forsvandt. Det samme gjorde arbejdspladserne. Og selvom vi er en dygtig iværksætterkommune, så skal der rigtig mange iværksættere til for at skabe det antal arbejdspladser, vi har mistet sammen med slagterier, tæppevirksomheder og med øvrige fødevarefabrikker. Det har til tider været udfordrende, men qua vores gode samarbejde med erhvervslivet har det lykkedes kommunen at tiltrække mange nye større virksomheder til det gamle industriområde. Virksomheder, der skaber arbejdspladser.

Iværksætteriet i Spinderihallerne og i Green Tech Centret er blomstrende på lige fod med de tiltag, vi er med til at skabe på detail-området i Latinerkvarteret. Vi investerer i iværksætteri inden for Food og går allerede med planer om også at investere i iværksætteri inden for sundhedssektoren. Så jo! Iværksætteri og nyskabelse udgør en stor del af vores fremtidige vækststrategi, og vi er stolte over, at vi har et af Danmarks største sammenhængende udviklings- og innovationsmiljøer.

”Vejle Kommune må rigtig gerne være et skønt kongerige at bo, arbejde og vækste i. Jeg har bare intet behov for at være by-konge”

Skærmbillede 2015-12-16 kl. 08.41.53

Væksten i dag bygger på samskabelse

”Den vækst, vi ser i Vejle Kommune i dag, bygger på samskabelse. Den bygger på det gode samarbejde, vi har opbygget mellem vores erhvervsliv, politikere og uddannelsesfolk i den værst tænkelige krisetid. Af og til spørger vi faktisk os selv, hvordan vi egentlig gjorde det? Personligt er jeg derfor meget obs på, at vores nyfundne vækst ikke bliver en sovepude. Vi må ikke gå i stå. Vi må ikke læner os tilbage og sige: Så kører det! For det ér og bliver først skridt på vejen imod stilstand. Vi har set den komme snigende alt for mange gange før i Vejles mangeårige historie.

Lige siden krisen rullede ind over Danmark, har vi måtte kæmpe for væksten i Vejle Kommune. Vi kan ikke længere forvente, at den bare kommer til os. Min rolle er, sammen med kommunaldirektøren, at agere katalysator. At trække i arbejdstøjet og få jord under neglene på lige for med alle andre. I den forbindelse er jeg stor tilhænger af at dele ud af ansvaret. Det er ikke et must, at det absolut er mig, der er kommunens ansigt udadtil. Netop derfor er erhvervslivet, politikerne og uddannelsesinstitutionerne rigt repræsenteret på formandsposterne i de fagudvalg, der er med til at skabe vækst og synergi erhvervslivet og kommunen imellem.

Skærmbillede 2015-12-16 kl. 08.41.23

At forskellige partier sidder med et direkte ansvar i forhold til kommunens vækst, tror jeg er medvirkende til, at alle partier har set fordelene i det gode samarbejde ved de årlige budgetforliger. Her er der talt om budgetter, der strækker sig langt længere ud i fremtiden end bare ét år. Økonomien i Vejle Kommune er i dag så god, at vi har lagt en langsigtet økonomisk strategi for 2016 og frem, hvor vi ved at afdrage rigtig mange millioner på kommunens gæld ender ud med at frigive midler, vi kan vækste for til alles bedste.

Skal det være berigende at være en del af Vejle Kommune, skal der ske noget! Og det gør der. Vejle by er kåret til Danmarks bedste handelsby fra 2014-2016. Vi var Danmarks Iværksætter Kommune både i 2007 og i 2014. Vi har fået digitaliseringsprisen og innovationsprisen. Og så er vi kåret til Danmarks mest effektive kommune.

Så ja. Vores kommunale turn-around har gjort Vejle Kommune til en velsmurt vækstmaskine, ” slutter en veltalende borgmester med et glimt i øjet.


Læs artikler i samme kategori