Carnegie DK – Mød direktørerne for Danmarks bedste investeringsbank

Executive

Car2

Uafhængighed tillader os at sætte kunden i centrum

Vi går sommeren i møde og flere økonomiske nøgletal er begyndt at pege i den rigtige retning. Danskerne har aldrig haft større opsparring, og forbruget er så småt begyndt at stige. Flere analytikere peger på fremgang, og det ledende danske aktieindeks, C20 Cap, slår rekorder. Vi har derfor besluttet at besøge den danske afdeling af Nordens førende investeringsbank, Carnegie Investment Bank, ledet af direktør Claus Gregersen, til en snak om muligheder, tendenser og det at have et tæt forhold til kunderne.

Claus Gregersen er ikke typen, der sidder uroligt på en stol med flakkende blik og manglende nærvær. Der hersker en autencitet og et overblik når direktøren for Carnegies danske kontor træder ind i hjørneværelset i hovedsædet på Christianshavn i København. Claus hilser på os og sætter sig ved det runde bord.

Car5

– Jeg mener, moderne bankdrift omhandler nærvær samt det at være tæt på kunden. Vi skal ikke være en kæmpe mastodont med et stort glasdomicil. Vores force ligger i vores størrelse, fleksibilitet samt evner til at rykke hurtigt på tingene.

 

På denne flotte majdag har vi besøgt den danske afdeling af Carnegie, den hæderkronede svenske investeringsbank, til en snak om bankens historie, kultur og tilgang til at drive forretning.

Carnegie-koncernen har kontorer i syv lande. I Danmark har banken som nævnt til huse på en dejlig adresse på Christianshavn. Hovedkontoret er udefra anonymt, hvis man ikke ved det ligger der. Hos Carnegie handler det nemlig om mest om kunden.

 

– Vil du noget i denne branche, skal du være helt tæt på kunderne, det er alfa-omega. Du skal vide hvad der rører sig, og hvornår det rør sig. Meget af vores succes kommer fra vores store netværk i den internationale finansverden, siger Claus Gregersen.

 

Specielt denne tilgang til tingene har gjort Carnegie førende indenfor børsnoteringer i Danmark. Denne gren af forretningen, Investment Banking, styres af Jacob Bastholm, som vi også har mødt til en længere snak om Carnegies succesfulde arbejde med børsnoteringer og virksomhedssalg i dansk erhvervsliv.

De danske børsnoteringer det seneste år, som tæller Matas, ISS og OW Bunker, har alle haft Carnegie som rådgiver og sælger. Spørger man Claus Gregersen om årsagen til dette, er svaret klart. Claus mener, at hans hold består af de mest kompetente rådgivere og analytikere, og samtidig har Carnegie det netværk, der skal til for at være førende på området.

 

Claus fortsætter sin præsentation af Carnegie og fortæller med stort engagement om Carnegies afdeling Private Banking:

– Vi har store fordele indenfor Private Banking grundet vores dygtige rådgivere og analytikere. Samtidig oplever vi dynamiske effekter grundet vores store netværk internationalt. Vi kan tilbyde skræddersyede løsninger, og vi er helt tæt på kunden. Dette skyldes vores uafhængige setup hvor vi ikke skal lave krydssalg med forsikring, pension og andre produkter.

– Vi gør en stor dyd ud af at kende kunden og komme helt ind til kernen af hans behov og investeringsønsker. Vi tror det er vigtigere for vore kunder at vi varetager deres langsigtede interesser, end at vi til enhver tid, har f. eks de bedst performenende aktiefonde eller højeste rente afkast. Det er det samlede resultat, under hensyn til hver kundes situation, der tæller.

 

Som udefrakommende virker Carnegies kultur og tilgang til tingene meget tiltalende. Her kender medarbejderne hinanden. Der er 80 medarbejdere ansat i København, og man får straks et indtryk af, at alle kender alle. Et faktum, der i følge Claus Gregersen er med til at øge dynamikken og beslutningskraften i organisationen.

 

Formuerådgivning for private kunder

Efter vores snak med Claus Gregersen bliver vi ført ind i et andet kontor i den hyggelige men også flotte gamle bygning. Her er der udsigt over en af Christianshavns mange kanaler, og vi kan se, hvordan turisterne sejler forbi i de klassiske havnerundfartsbåde. Vi skal tale med Carnegies chef for Private Banking, Allan Juhl Jensen.

Hos Carnegie tilbydes som tidligere nævnt Private Banking til kunder med formuer af en vis størrelse. De fleste store banker i Danmark tilbyder denne service, men ikke alle griber det an som Carnegie. Vi vil gerne undersøge, hvad Carnegie kan tilbyde.

 

– Hos os har vi kunden i fokus og forventningsafstemmer altid med potentielle kunder. Det gør de andre selvfølgelig også, men hos os er kunden ikke bare en vej til mere indtjening. For mig er det vigtigt at have et vist nærvær med kunden samt at kende kundens behov og ønsker. Det er derfor ikke ualmindeligt, at vi tager to-tre møder med en given kunde, før vi indleder et egentligt samarbejde. Det øger respekten og tilliden, og det gør, at vi præcist ved hvad kunden forventer af os, siger Allan Juhl Jensen.

Car4

Det skinner klart igennem, at det for Allan er vigtigt at være tæt på kunden, hvilket er en naturlig forlængelse af det indtryk, vi fik ved vores dialog med Claus Gregersen.

Private Banking er en betegnelse for en række af finansielle services, der ydes til velhavende privatpersoner. Den rådgivning der ydes til Private Banking-kunder kaldes ofte “Wealth Management” eller “Formuerådgivning”. Rådgivningen omfatter sædvanligvis alle produktområder, f.eks. bolig, investering, pension og lån, men ofte også en finansiel planlægning, hvor kundens økonomi planlægges over en længere tidshorisont. Der findes mange måder at kategorisere Private Banking-kunder på, men i Danmark omfatter målgruppen typisk personer med en likvid formue på mindst 2-3 millioner DKK.

For potentielle Private Banking-kunder er markedspladsen ofte mangfoldig og uigennemskuelig. Vi har derfor spurgt Allan, hvad han mener, Carnegie kan tilbyde, som andre ikke kan, kogt ned til tre hovedpunkter. Her er der ingen slinger i valsen fra Allans side:

– For det første er vi en uafhængig koncern og ikke bundet af strategiske alliancer. Det giver os en frihed til at arbejde sammen med de bedste fondsforvaltere og investeringsbanker globalt. Vi bliver ikke målt på, og lever ikke af, at sælge kunden vores egne produkter. Det skal forstås på den måde, at vi agerer som en slags mægler for kunden, hvor vi udelukkende har fokus på kundens ønsker og behov og til enhver tid kan gøre det som er bedst for kunden. Der er i sagens natur forskel på at sammensætte et hold af fondsforvaltere inhouse og at sætte holdet helt frit blandt alle verdens forvaltere. Sammenlign det med at skulle sammensætte et fodboldhold. Forskellen i resultaterne taler vist for sig selv. Sidst men ikke mindst gør vi det, jeg allerede tidligere har nævnt, at vi lægger sætter en stor ære i skræddersy vores løsninger til Private Banking-kundens behov. Det lyder måske som en kliche, men det er virkelig noget, vi arbejder rigtig meget med.

 

Helt konkret arbejder Carnegie indenfor Private Banking med en model bestående af fem faser. Som Allan allerede har været inde på, bruges der meget energi på at tilgodese kundens behov og ønsker. Baseret herpå udarbejdes der et egentligt løsningsforslag. Kunden skal nu tage stilling til dette forslag, og hvis det accepteres, igangsættes et egentligt samarbejde. Denne fase kaldes implementering. Samarbejdet og engagementet er nu i gang, og efter en vis periode tager man fat i kunden og tilpasser endnu engang behovene og ønskerne ud fra kundens tidsperspektiv og eventuelle ændrede forhold.

 

Mange af de eksisterende banker og finanshuse, som tilbyder Private Banking, tilbyder ikke at kunden aktivt, parallelt med forløbet, kan komme med input og ønsker i forhold til formueforvaltningen. Carnegie arbejder derfor med et koncept, hvor kunden selv bestemmer hvor meget indflydelse, der ønskes. Ønsker kunden aktivt at deltage kan denne deltage i de løbende investeringsbeslutninger således benytte Allan og hans hold af investeringsrådgivere som aktive sparringspartnere. På den anden side kan man overlade hele forvaltningen til Carnegie, som derefter forvalter kundens formue som aftalt på de indledende dialogmøder.

 

Da vores møde er ved at være slut nævner Allan at formueoptimering og bankforretning hos Carnegie også krydres med mere fornøjelige arrangementer. Private Banking-kunder tilbydes jævnligt at deltage i de både faglige og sociale arrangementer, som blandt andet foredrag med dygtige økonomer, teaterture, fodboldarrangementer og de meget populære kokkeskoler med Carnegies egen dygtige chefkok.

 

En klub for sig selv

Mellem møderne med Carnegies tre chefer bliver vi guidet af HR-manager Dorte Nielsen. Vi bemærkede ved indgangen at Carnegie ikke ligefrem flager med deres logo og eksistens. På indgangsdøren til hovedkvarteret er blot et lille diskret skilt med det røde Carnegie logo.

Vi kan godt lide, at man som kunde hos Carnegie føler sig som medlem af en lille eksklusiv klub, og at man ikke blot er et nummer i rækken af kunder. Vi gør meget ud af, at vores kunder skal føle sig som noget særligt, siger Dorte Nielsen.

 

Den dynamiske investeringsbank

Den sidste chef vi skal møde er Jacob Bastholm. Han er chef for Carnegies corporate finance afdeling, som forestår børsnoteringer og salg af større virksomheder. Carnegie har i det seneste år rådgivet på transaktioner med en samlet værdi på mere end 30 milliarder kroner.

– Vi sælger virksomheder og vi børsnoterer virksomheder. Går du spadestikket dybere end det, kan man sige at vi også forbereder virksomheder på at blive solgt, hvorefter vi kører hele salgsprocessen. Det er noget bredere, end hvis vi eksempelvis sammenligner os med en traditionel ejendomsmægler. Vi går efter den højeste pris for virksomheden, men lægger samtidig stor vægt på, at den rette køber er den, der kan få mest muligt ud af den virksomhed vi sælger. Helt højtragende kan vi sige at køberen med de bedste planer, får lov at drive virksomheden videre. Det bruger vi rigtig meget energi på, siger Jacob Bastholm.

Car3

For at blive i ejendomsmæglerterminologien udarbejder Carnegie et såkaldt ”prospekt” som kan sammenlignes med en salgsopstilling. Her ligger gerne en revisions- og konsulentrapport bag. På denne måde laver man hos Carnegie en plan for hvordan virksomheden kan udvikles ved et givet salg.

– For en typisk sag, hvor vi skal hjælpe med et virksomhedssalg, bruger vi omkring fire måneder i samarbejde med ejer og ledelse for at gøre virksomheden helt klar til et salg. Det er et meget intensivt forløb, hvor vores team arbejder meget hårdt. Som konsekvens ser vi ofte virksomhederne blive mere værd i en sådan proces.

Når Carnegie skal forestå et virksomhedssalg, kan man således sige, at arbejdet er delt op i to hovedområder: Et effektiviseringsarbejde og et egentligt salgsarbejde. På spørgsmålet om hvorvidt Carnegie selv sætter prisen på en virksomhed der er til salg, er svaret meget klart fra Jacob Bastholm:

 

– Vi sætter ikke prisen på virksomheden. Vi gennemgår den, effektiviserer den og udbyder den til salg. Endelig prøver vi at få et bud på virksomheden ud fra vores materiale.

 

Carnegies arbejde går derfor på hvor meget man kan få for en given virksomhed. Dog har Jacob og hans team altid en forståelse med sælgeren om, hvad man mener virksomheden er værd. Det er det strategiske samarbejde med sælgeren, der fastlægger denne værdi. Hvis sælger er enig med Carnegies analyser, kan en videre proces forestå.

For ikke at opnå skæve interesser mellem en køber og Carnegie selv, består Carnegies honorar ved et salg primært af et fee, der er bundet op på den pris man opnår i markedet. Dette skaber et tillidsforhold mellem Carnegie og sælger.

Resultatlisten taler da også for sig selv. På spørgsmålet om hvor mange større virksomhedshandler, Carnegie har været involveret i, tager Jacob et sæt plancher frem. Plancherne indeholder en hel liste over en række virksomheder, hvis salg man har været involveret i. Listen er lang og viser, at Carnegie helt sikkert ved hvad de laver inden for dette område. Det er dog ikke altid ”kun” virksomhedssalg, Carnegie er involveret i. Virksomheden er også handlekraftig, hvis der skal sælges store partier med aktier, eller hvis hele virksomheder skal børsnoteres. Som nævnt tidligere har Carnegie også stået for noteringerne af Matas, ISS og senest OW Bunker.

 

– Børsnoteringer er helt sikker et godt marked pt. Boom er ikke det rigtige ord, men hvis vi har et år med fem børsnoteringer på størrelse med eksempelvis OW Bunker, er det helt sikkert et godt år, siger Jacob.

– Markedsvilkårene er rigtig gode, men det afhænger selvfølgelig også af virksomhedstypen.

 

Når Carnegie rådgiver om en virksomhed er bedst tjent med en børsnotering, så er det centralt om virksomheden er en oplagt ”standalone”-virksomhed med en god markedsposition og en bred kundeskare. Hvis en virksomhed er mest oplagt til salg til en anden virksomhed, er denne virksomhed næppe relevant for en børsnotering. Hvis der derimod er tale om en virksomhed, der er markedsledende indenfor en niche, ikke er specielt afhængige af få store kunder eller bare har en natur der gør dem unikke, har de en god standaloneværdi. Der er derfor potentiale for en børsnotering.

 

– Dog er den største og måske vigtigste faktor størrelsen på virksomheden. Hvis virksomhedens værdi ligger på ca. en milliard kroner, og der udbydes aktier for omkring en halv milliard kroner, giver det mening at børsnotere. Jeg vil dog ikke afvise at en udbudsværdi på firehundrede millioner kroner vil kunne give mening, siger Jacob Bastholm.

Car6

Carnegie Investment Bank har fået en placering som nr. 1 i Danmark i den seneste såkaldte ”Prospera kundeanalyse”, den af branchen mest anvendte ”karakterbog”. I analysen er 15 nordiske og 12 internationale Corporate Finance huse blevet evalueret af deres kunder. Analysen er udarbejdet af det uafhængige analysehus TNS SIFO Prospera.

 

Vores besøg hos Carnegie har givet os et dybdegående indblik i en moderne investeringsbank, der kender sin besøgstid og ved, at kunden er center for al forretning. Om kunden er en milliardstor virksomhed eller en privatperson med en opsparing, så har Carnegie en løsning, hvor kunden altid vil være i centrum. Her er nøgleordene ikke ”volumen” og kunderne ikke blot et nummer. Vi vil nærmere betegne Carnegie som værende nærværende, ydmyg, fleksibel og professionel.


Læs artikler i samme kategori