Henrik Drusebjerg – Carnegie Bank

Business

HD3

Han oversætter økonomien

Henrik Drusebjerg, ny chefstrateg i Carnegie Private Banking, gør komplekse økonomiske problemstillinger forståelige

Når Henrik Drusebjerg toner frem på skærmen og beretter om komplekse forhold på de finansielle markeder, så lytter vi. Og når han forklarer, hvad verdens brændpunkter og politiske beslutninger betyder for vores økonomi, så forstår vi.

Hans helt særlig evne til at formidle har gjort ham til en kendt kommunikator af finansielle analyser, og han har gennem mange år været en af de mest citerede strateger i medierne og en meget brugt oplægs- og foredragsholder.

Gennem 19 år var Henrik Drusebjerg ansat i Nordea, de sidste 10 år som seniorstrateg, hvor han understøttede bankens profil og hvor han oparbejde en helt særlig og unik position i det danske medieunivers.

Den højt profilerede strateg skiftede den 1. oktober 2014 til Carnegie Private Banking, hvor han i dag er ansat som chefstrateg.

– Jeg forsøger at skabe billeder og sammenhænge, så man kan oversætte og relatere budskabet til ens egen hverdag. Jeg prøver at oversætte det til helt almindelige ting i hverdagen. Men altid med seriøsiteten og det faglige i fokus og aldrig poppet.

– For mange lyder det måske som noget meget fjernt, når den amerikanske centralbank skifter kurs. Det kan være svært at forholde sig til. Men det betyder noget for os alle sammen.

– Min mor skal kunne forstå det, ellers virker det ikke. Der er folk inden for denne verden, der primært taler til deres kolleger i stedet for at tale til almindelige mennesker.

– Der er forskel på, om du er på i 22-nyhederne, et finans-program eller Go’aften Danmark. Jeg er altid meget opmærksom på målgruppen og mediet, det overvejer jeg nøje, inden jeg går på.

HD2

Skal være entreprenant

Henrik Drusebjerg fortæller, at han skal arbejde med analyse, strategi og udvikling i Carnegie Private Banking.

– Mit område bliver de private kunder, og jeg ser sindssygt meget frem til opgaven og glæder mig til at blive en del af Carnegie, som er et fantastisk spændende sted.

– Carnegie er en foretrukken rådgiver, når det handler om corporate finance samt aktiehandel- og analyse, og det samme skal vi være inden for private banking. Det er lidt overvældende at komme til et hus, hvor man er nummer et på to ud af tre forretningsområder.

– Jeg var meget glad for at være i Nordea, ellers var det nok heller ikke blevet til 19 år her. Men på et tidspunkt spurgte jeg mig selv, om jeg skulle bæres derfra eller om verden indeholder noget andet spændende. Efter et møde med administrerende direktør Claus Gregersen, Carnegie Investment Bank, var jeg ikke i tvivl.

– Han tilbød mig et spændende job, og fortalte om, hvordan Carnegie var i gang med en plan for at udvikle deres formuerådgivning. Jeg fik mulighed for at være en del af dette udviklingsarbejde, og det fandt jeg meget spændende. Derfor sagde jeg ja tak.

– Det har givet mig mulighed for at blive entreprenant igen, jeg har jo tidligere været med til at bygge hele rådgivningsmaskinen og investeringsstrategien i Nordea op.

– Skiftet var et aktivt tilvalg til en ny udfordrende opgave, siger Henrik Drusebjerg, der i sit nye job også kommer til at arbejde meget med analyse- og formidlingsdelen, og dermed stadig vil være ”mediemanden”.

Det formuende segment

Carnegie Private Banking er banken, der er for det formuende segment. Der ydes formuerådgivning og forskellige finansielle services inden for alle områder, f.eks. bolig, investering, pension og lån samt finansiel planlægning.

– Bankerne har lidt et tillidsknæk af de større efter krisen, og vi skal være seriøse for at skabe tillid. De private kunder er blevet langt mere professionelle.

– Vi har kunder i hele landet, og vi skal ikke forskanse os i et kontor. Vi skal ud og møde kunderne og fortælle dem, at vi er i stand til at yde dem fuld service på formuerådgivning.

– Vi kan hjælpe med at styre risikoen og rådgive om, hvordan man bruger risikoen aktivt som en del af strategien. For os gælder det om løbende at have et produktudbud, der er i tråd med den virkelighed, vi befinder os i, lyder det.

HD1

At forstå verden

Både i forhold til det strategiske, analytiske og formidlende arbejde skal Henrik Drusebjerg være i stand til at ”forstå verden, som den drejer” – som han udtrykker det.

– De store globale udfordringer, udviklingen i Mellemøsten, situationen i Ukraine, græsk indenrigspolitik og franskmændene, der ikke vil lave reformer. Det hele spiller ind på økonomien, og alt spiller sammen på kryds og tværs.

– Jeg bruger tid på at læse nyheder, analyser og i det hele taget følge med i verdens gang og vurdere, hvad den potentielle påvirkning på økonomien er. Men du kan ikke være ekspert i det hele og det er umuligt at følge med i alt. Derfor er det afgørende at være en del af et team, ellers går det ikke.


Læs artikler i samme kategori