Jørgen og Niels Jepsen – Hornsyld Købmandsgaard A/S

Executive Topnyhed

Skærmbillede 2016-05-17 kl. 17.59.47

Det gode købmandskab går i arv

For brødrene Jørgen og Niels Jepsen er det en glæde at komme i Hornsyld Købmandsgaard A/S hver dag og følge forretningen, som deres forældre skabte og de selv drev videre

De har fyldt korn i sække, cyklet på kundebesøg, lagt planer og sat byggerier i gang. Hvert eneste hjørne af virksomheden kender de, for den har været omdrejningspunkt for deres tilværelse lige siden de var drenge.

Hver dag træder Jørgen Jepsen, 79 år, og Niels Jepsen, 77 år, ind af døren i Hornsyld Købmandsgaard på Nørregade i Hornsyld med et venligt nik til medarbejderne. Der er altid noget, der skal ordnes. Posten skal fordeles, der hilses på de ansatte og aktuelle emner drøftes. De er stærke kulturbærere og en vigtig del af virksomhedens identitet.

Brødrene Jepsen har hver deres kontor, hvor de ordner forskellige gøremål nogle timer hver dag. De har begge en stærk fornemmelse for, om alt går som det skal, for de har virksomheden helt inde under huden. De er købmænd af hjerte og sjæl, og Købmandsgaarden er deres livsprojekt.

Hornsyld Købmandsgaard blev skabt af deres forældre, og brødrene har sammen med dem og direktør Lars Christensen, der blev ansat i 1972, udviklet Købmandsgaarden fra en mindre grovvareforretning til dét, den er i dag: En stor moderne og udviklingsorienteret virksomhed med en årlig omsætning på over halvanden mia. og ca. 150 ansatte.

– Da vi i 2007 foretog generationsskifte og indførte en ny ledelsesstruktur, trappede vi begge ned, men vi stillede to krav: Vi ville beholde vores kontorer, så vi kunne følge dagligdagen, og vi ville kunne deltage i bestyrelsesmøderne. Det var vigtigt for os begge, og sådan blev det, fortæller Jørgen Jepsen og tilføjer med et smil, at der måtte kæmpes lidt for det.

– Det er et kæmpe privilegium at have lov til at komme her hver dag og følge dét, der er vores livsværk. At følge udviklingen og alt det nye, tale med de ansatte og stadig være en del af dagligdagen. At mærke forretningens daglige puls. Det giver god mening i livet, og ingen af os var parate til at slippe tingene, siger Niels Jepsen.

– Forretningen kører uanset om vi er her eller ej, det ved vi godt. Men såfremt vi kan hjælpe med noget, gør vi det gerne. Vi nyder at være en del af det hele, siger de.

Skærmbillede 2016-05-17 kl. 17.50.39

Viser de ansatte tillid

Brødrene understreger, at det på ingen måder er for at ”blande sig” i virksomhedens drift eller påvirke den nye generation af ledere i deres dispositioner.

– Tværtimod, det er slet ikke sådan, vi tænker, og vi kender jo ikke længere detaljerne i de forskellige forretningsområder. Jeg tror faktisk, at vores styrke gennem årene har været, at vi altid har givet de ansatte råderum og plads til at udfolde sig. Medarbejderne skal føle, at de har muligheder, det er vigtigt og sådan har vi altid tænkt, siger Jørgen Jepsen.

– Vores styrke har været, at vi har ansat personer, der var dygtigere end os selv. Mens vi var en aktiv del af Købmandsgaarden, har vi altid haft den holdning her på stedet, at vi selv ville forme og præge vores medarbejdere, lyder det fra Niels Jepsen, der finder det afgørende vigtigt, at de ansatte skal have lov at udfolde sig.

– Det har altid været vores politik at vise de ansatte tillid og give dem muligheder. Det har vi set værdien af, og det har været godt for både ansatte og virksomhed, understreger de.

Skærmbillede 2016-05-17 kl. 18.08.13

Voldsom udvikling

De to brødre kom ind i firmaet som unge. Jørgen Jepsen i 1958 og Niels Jepsen i 1964. Jørgen gik den tekniske vej, uddannede sig til maskinarbejder på Stenhøjs Maskinfabrik. Han havde således en god baggrund for at tage sig af maskiner, anlæg og ejendomme. Jørgen er gift med Bodil og bor i Hornsyld.

Niels tog den direkte handelsvej og uddannede sig på handelsskole samt hos købmand Gadeberg, Hadsten, Hedegaard, Nørresundby, Aalborg Ny Dampmølle samt i Tyskland og England. Niels er gift med Pys og bor på ”Hornumgaard” ved Hornsyld.

På den måde kom de med hver deres kompetencer og styrker, og de har altid suppleret hinanden godt som købmænd og ledere i Hornsyld Købmandsgaard.

– Udviklingen er gået stærkt, og vi tænker ofte på, at der er sket voldsomt meget, både i forretningen og i landbruget, siden vi hjalp til som drenge.

– Dengang var der en slaglemølle, hvor vi tog sækkene fra, og landmændene høstede med selvbinder i vores barndom. Det første tørreri kunne tørre 5-10 tønder i timen, det senest tilkomne kan tørre 1.300 tønder i timen.

– I dag kan vi få omkring 12.000 ton korn ind på én dag, og samme dag ryger der 6-700 ton foder ud til landmændene. Det kan være svært at forholde sig til, at udviklingen er gået så stærkt i den tid, vi har været med.

Skærmbillede 2016-05-17 kl. 17.51.03

Stærke traditioner

Hornsyld Købmandsgaard er en af de få private grovvareforretninger, der er tilbage i Danmark. En familievirksomhed med stærke traditioner og med en kultur og historie, som fortsat præger den daglige drift.

Forretningen blev etableret under beskedne former som en blandet landhandel i 1932 af de to brødres far, Jørgen Jepsen Senior.

– I 2017 har Hornsyld Købmandsgaard 85 års jubilæum og vi kan samtidig glæde os over, at virksomheden stadig bærer præg af vækst, udvikling og nye forretningsområder, siger Jørgen Jepsen, der ofte funderer over alt det der er sket, siden hans far rykkede ind i Købmandsgaarden i 1932.

Det gode købmandskab har altid været i højsædet på virksomheden, både i grovvare- og kolonialhandelen. Sidstnævnte er for længst et overstået kapitel, butikken lukkede i 1994, hvorefter det udelukkende gjaldt grovvarer, trælast og olie, der hen ad vejen er opdelt i selvstændige selskaber, nemlig Hornsyld Købmandsgaard A/S, HK Trælast A/S og HK Olie A/S.

– Det gode købmandskab er stadig højt prioriteret og anses som en hædersbetegnelse og noget, man skal være stolt af i firmaet, siger Niels Jepsen.

Skærmbillede 2016-05-17 kl. 17.50.18

Begyndte med et fallitbo

Da den 24-årige vendelbo, Jørgen Jepsen Senior, i 1932 kom til Hornsyld, var der krisetider i Danmark, og arbejdsløsheden var over 30 procent. Samtidig var priserne for landbrugets produkter de laveste i mange år. Det var et svært tidspunkt at etablere forretning.

Jørgen og Niels Jepsen fortæller om deres far, at han var udlært i kolonial og skibsproviantering i Lønstrup, og at han havde videreuddannet sig ved ophold på justitsråd Møllers Handelsskole i Aalborg og ved forskellige jyske detailforretninger.

Da han åbnede forretningen den 2. november 1932, havde den stået tom et stykke tid, fordi der var tale om et dødsbo, hvor arvingerne ikke ville vedgå arv og gæld. Der var en kommis i butikken og en mand på lageret, det var alt. Det var reelt set et fallitbo, han skulle have på fode igen, både hvad angår grovvarer og kolonial.

Forretningen blev etableret som et aktieselskab, Hornsyld Købmandsgaard A/S, med en aktiekapital på 10.000 kr., hvoraf A/S Korn- og Foderstof Kompagniet tegnede sig for de 9.000 kr., mens Jørgen Jepsen og hans hustru, Anna, tegnede sig for resten. Jørgen Jepsen blev ansat som forretningsfører, men officielt var der ingen som vidste, at KFK reelt ejede størsteparten af aktierne.

– Som noget usædvanligt havde vores far fået en aftale om, at hvis det engang skulle blive muligt, kunne han købe hele aktiekapitalen, hvis han kunne skaffe de nødvendige penge, fortæller de.

I 1953 kom det til en kontrovers mellem den daværende KFK- direktør P. H. Paulsen og Jørgen Jepsen Senior, og resultatet blev, at Jørgen Jepsen købte alle aktierne ved hjælp af 18 kautionister, der hver kautionerede for 10.000 kr. Det blev således begyndelsen til en fri og selvstændig købmand og grovvarevirksomhed i Hornsyld.

– Det var et stort øjeblik, da papirerne var skrevet under, og set i bakspejlet var det lidt af en sensation, da stort set alle handler med danske grovvareforretninger er gået den anden vej, nemlig ved salg til landsdækkende store koncerner. Der var en gruppe mennesker i Hornsyld-området, der viste vores forældre stor tillid, og denne tillid var alle i familien meget taknemmelige for. Uden den kunne vi ikke have skabt virksomheden, fortæller Niels og Jørgen Jepsen.

Skærmbillede 2016-05-17 kl. 17.52.11

Knudepunkt for handel

Adressen på Nørregade, hvor Hornsyld Købmandsgaard har hjemsted, har gennem mange år været knudepunkt for handel og transport. Det gælder helt tilbage til 1884, hvor Horsens-Juelsminde Jernbane blev anlagt med station på Nørregade. Banen blev nedlagt i 1957.

Det var også på Nørregade, at andelsmejeriet Bjørnkjær blev etableret i 1888, det blev nedlagt i 1971. Mejeriet var beliggende netop der, hvor Hornsyld Købmandsgaard i dag har kontor.

Den første store investering for Hornsyld Købmandsgaard var et nyt moderne pakhus i to etager bygget i 1941, og siden har der været udvidelser, byggerier og tilkøb gang på gang. Nye forretningsområder er dukket op og virksomheden har udviklet sig løbende. I dag er der 78.138 kvadratmeter under tag.

– Altid med kunden i centrum og tilpasset udviklingen, det har været vores slogan gennem mange år. Virksomheden har tilpasset sig gennem årene, og vi har oplevet en vækst, som har været med til at fremtidssikre forretningen. Det er afgørende at have en størrelse, så vi kan fungere konkurrencemæssigt og dermed fortsat være et vigtigt knudepunkt for handel, påpeger Jørgen og Niels Jepsen og tilføjer, at de i dag er meget taknemmelige for, at den udvikling har kunnet lade sig gøre.

Skærmbillede 2016-05-17 kl. 17.50.52

Tredje generation

Jørgen Jepsen Senior var første generation i den blandede landhandel, og Jørgen og Niels Jepsen blev anden generation.

Nu er udfordringen givet videre til den tredje generation, nemlig til Jørgens og Bodil Jepsens tre døtre, Marianne (53), Birgitte (50) og Charlotte (46). Marianne arbejder med salg og markedsføring, Charlotte med HR og personaleforhold og Birgitte med økonomi.

I et samarbejde med et ejerlederteam udgør de den samlede ledelse for Hornsyld Købmandsgaard.

Ud over døtrene består ejerledergruppen af købmand og administrerende direktør Christian Christensen, økonomidirektør Benny Mortensen, salgsdirektør Henrik Hedegaard, direktør for HK Trælast A/S Mogens Andersen, direktør for HK Olie A/S, Søren Smidstrup samt Lars Christensen, der i dag er direktør for det driftsmæssige.

Familien Jepsen er stadig største aktionærer, men har valgt at optage ledende medarbejdere som medejere af Hornsyld Købmandsgaard.

– I forbindelse med generationsskiftet skabte vi en ny ledelsesform, og det har vist sig at være en rigtig god og stærk model, siger Niels og Jørgen Jepsen.

Skærmbillede 2016-05-17 kl. 17.52.19

Vigtige værdier – før som nu

Jørgen og Niels Jepsen glæder sig over, at virksomhedens værdier anno 2016 passer ganske godt sammen med de værdier, de selv drev den ud fra.

Dengang som nu lægges der stor vægt på troværdighed i forhold til kunder og ansatte. Virksomheden har sammen med medarbejderne udarbejdet et værdisæt, der bl.a. bygger på respekt, holdånd, ansvarlighed og vilje til forandring.

Når en ny medarbejder begynder i Hornsyld Købmandsgaard, er virksomhedens kultur, ånd og værdier emner, der tales om i forbindelse med introduktionen. Der er stor fokus på, at værdierne skal være en del af dagligdagen og at alle skal efterleve dem – og at det ikke bare skal være et hæfte, der ligger nederst i skuffen.

– I dag taler man meget om HR-forhold og har formuleret nogle ting omkring det. Det er rigtigt fornuftigt, og det er også godt, at medarbejderne har været med til at skabe det. I vores tid talte vi ikke så meget om det, det var bare noget, vi gjorde, siger Niels Jepsen, der er glad for, at kunne genkende de værdier, HK drives efter i dag.

– Ordentlighed og anstændighed har altid været en vigtig del af forretningens principper, både i forhold til kunder, ansatte og andre samarbejdspartnere. Det var det dengang og det er det nu, det er utroligt vigtigt, siger Jørgen Jepsen.

– Medarbejdernes trivsel og velbefindende har alle dage haft høj prioritet. Vi glæder os over ansættelses-statistikkerne som viser, at 25-års jubilæum ikke er usædvanligt og at der også er fejret flere 40 års-jubilæer, siger Niels Jepsen.

Skærmbillede 2016-05-17 kl. 17.53.06

Kunder gennem generationer

I Hornsyld Købmandsgaard lægges der stor vægt på stabilitet og loyalitet i forbindelse med kunderne.

– Vi har mange kundeforhold, hvoraf adskillige har strakt sig over en meget lang periode og er gået fra generation til generation, når gården har skiftet ejer. Vi har altid lagt stor vægt på de gode og personlige forhold mellem kunder og ansatte, siger Jørgen Jepsen.

– Vores far havde det på den samme måde, han kunne ikke gå forbi en kunde, uden han skulle hen og tale med vedkommende og høre, hvordan det gik. Og han kom altid ud fra sit kontor og hilste, når der var kunder i forkontoret, fortæller brødrene.

Skærmbillede 2016-05-17 kl. 17.53.20

Værner om historien

Niels og Jørgen Jepsen værner begge om historien og mener, den har en stor betydning. De har indrettet museum i den tidligere privatbolig ud mod Nørregade, der var tilknyttet kolonialbutikken. Købmandsmuseet vises gerne frem efter ønske.

Familien Jepsens bolig er stadig bevaret, og spisestuen står nøjagtigt som den gjorde, da Jørgen Jepsen Senior og hans hustru, Anna, boede der med de tre børn, Jørgen, Niels og Birgit. Der er også indrettet et kontor, som det så ud på den tid.

– Vi boede her i disse lokaler, og Købmandsgaarden var omdrejningspunkt i vores tilværelse. Forretningen betød alt, og det gør den fortsat i vores familie. Netop derfor er det vigtigt for os at bevare det gamle, og vi oplever også, at medarbejderne ser en værdi i det og synes det er sjovt og interessant, fortæller de.

Man kan stadig fornemme atmosfæren i en gammel købmandsbutik. Vægten med lodder, kaffemøllen, det gamle kasseapparat og bænken, hvor kunderne fik sig en snak, er der stadig.

Kassebogen fra november 1932, hvor de allerførste handler med egnens landmænd sirligt er ført ind med blæk, kan ses på pulten i det gamle kontor. Den fortæller også sin del af historien om Hornsyld Købmandsgaard.

Ud over at vise hvordan en gamle købmandsbutik var indrettet, er der arkiver med billeder fra gamle dage, avisudklip, beretninger, protokoller og gamle ting og sager med relation til stedet og udviklingen.

– Vi er så heldige, at vi har fået en del foræret, og det er vi meget taknemmelige for, siger Jørgen Jepsen, der har en stor forkærlighed for at samle de gamle ting og sager, der hører til i en købmandsforretning.

For både Jørgen og Niels Jepsen er det vigtigt at passe på de gamle ting og dokumenter, så de kan fortælle den fantastiske historie om familievirksomheden, der udviklede sig fra en lille blandet landhandel til en stor virksomhed med en milliardomsætning.

Skærmbillede 2016-05-17 kl. 17.53.33

Fakta – Hornsyld Købmandsgaard A/S

Hornsyld Købmandsgaard har ca. 150 ansatte og en omsætning på ca. 1,7 mia. Virksomheden består af tre selskaber, nemlig Hornsyld Købmandsgaard A/S, HK Trælast A/S og HK Olie A/S.

Grovvareafdelingen, Hornsyld Købmandsgaard A/S, har landbruget som største kunde. Der købes korn, sælges foder og andre produkter. Der er lokationer flere forskellige steder samt foderfabrikker i Hornsyld, Horsens og Gødstrup.

HK Trælast har afdelinger i Hornsyld og i Ry med XL-byggemarkeder. HK Trælast har desuden en projektafdeling, HK Haller, der beskæftiger sig med projektering og bygning af erhvervsbyggerier over hele Danmark.

HK Olie sælger fyringsolie i hele Danmark, diesel og andre energiprodukter og råder over 23 tankstationer i Jylland. Der er nedsat en energigruppe, der tilbyder analyse af alternative muligheder til oliefyring.

I 2012 blev der i Hornsyld etableret en ny fabrik, TripleA A/S, til fremstilling af højt forædlet protein til såvel foder som konsum. Der er ansat 16 medarbejdere her.

Familien Jepsen er stadig største aktionærer, men har valgt at optage ledende medarbejdere som medejere af Hornsyld Købmandsgaard.

Købmandsgaarden ledes af et ejerlederteam. Udover Marianne, Birgitte og Charlotte Jepsen sidder følgende i gruppen: Christian Christensen, Benny Mortensen, Henrik Hedegaard, Mogens Andersen, Søren Smidstrup, Lars Christensen.

Skærmbillede 2016-05-17 kl. 17.51.28

Far og søn – med fokus på vækst

Christian Christensen er fulgt efter sin far, Lars Christensen, som købmand og administrerende direktør i Hornsyld Købmandsgaard A/S

Vækst, udvikling og større markedsandele. Det er drivkraft for købmand og administrerende direktør Christian Christensen, Hornsyld Købmandsgaard A/S – på samme måde som det altid har været for hans far, direktør Lars Christensen i samme firma.

– Hornsyld Købmandsgaard har skabt vækst gennem mange år, og det vil vi fortsat gøre. Vi står stærkt med en god organisation, og kunderne vil gerne den nærhed, som vi i modsætning til mange af de store spillere er i stand til at tilbyde, siger Christian Christensen.

– Vi fremstår som en større virksomhed, men vi er stadigvæk små i forhold til de store konkurrenter på markedet, både nationalt og internationalt. Vi opererer i et faldende marked, men fordi vi ikke er så store, har vi mulighed for at øge vores markedsandele, lyder det fra direktøren for den privatejede Købmandsgaard, der handler med grovvarer, byggematerialer og olieprodukter.

Arbejdede sig op fra bunden

Christian Christensen, 39 år, er uddannet cand.merc. på Handelshøjskolen i Aarhus. Han har altid haft sin gang i Købmandsgaarden, blandt andet som ferieafløser i forskellige afdelinger. I 2005 fik han arbejde som salgsassistent i grovvareafdelingen, og fik herefter ansvaret for køb og salg af korn i ind- og udland. Han fik sæde i direktionen i 2012 og blev udnævnt til købmand og administrerende direktør i 2013.

Han efterfulgte sin far, 66-årige Lars Christensen, på posten. Lars Christensen blev ansat i firmaet i 1972 som yngste mand i ekspeditionen. Han arbejdede sig op i Købmandsgaarden og kom med i den øverste direktion sammen med Jørgen og Niels Jepsen i et mangeårigt og stærkt samarbejde.

– Når man efterfølger sin far i sådan en stilling, er der altid nogen, der tænker, at man er kommet let til det. Men i den situation tror jeg, at der skal arbejdes endnu hårdere for tingene, siger Christian Christensen.

– Heldigvis kan jeg i dag konstatere, at det kom til at gå over al forventning. Jeg har fået masser af udfordringer og spændende opgaver, og jeg var helt parat, da jeg fik den øverste ledelse. Også fordi der blev vist mig stor tillid og fordi jeg oplevede, at der var en stor opbakning.

Hvorfor han valgte at gå i samme fodspor som sin far, er der flere grunde til.

– Det er en kombination af en arveligt belastet interesse for faget og en interesse for at gøre noget som selvstændig. Jeg vil gerne arbejde med innovation, iværksætteri samt strategi og ledelse. Alt sammen bundet sammen af interessen for handel. Købmandsgaarden trak og jeg ville gerne arbejde med kunder og produktion, fortæller han.

Skærmbillede 2016-05-17 kl. 17.51.58

Former de ansatte

Far og søn har på hver sin måde arbejdet sig op i Købmandsgaarden – lige som mange andre i virksomheden har det.

– Vi vil gerne forme vores ansatte selv, man skal arbejde sig op i vores hus. Men vi må erkende, at tingene udvikler sig hurtigt og at der er en stigende grad af kompleksitet i dét, vi beskæftiger vi os med. Det er derfor nødvendigt at tage universitetsuddannede ind, hvilket vi har gjort i stigende grad de senere år, siger Lars Christensen.

– For mit vedkommende var det godt at komme hertil og bruge de teorier, jeg havde læst om. De praktiske udfordringer passede godt sammen med den teoretiske tilgang til handel, jeg beskæftigede mig med i min uddannelse, siger Christian Christensen.

Han har den holdning, at man bedst forstår sit fag, hvis man arbejder med det.

– Vi har en arbejdsform i Hornsyld Købmandsgaard, hvor alle direktører er i aktiv drift. Vi har valgt en struktur, hvor alle på de ledende poster er med i driften, og det fungerer godt, siger han.

Skærmbillede 2016-05-17 kl. 17.51.19

At få ting til at ske

Lars Christensen siger, at hans rolle har været at se udviklingsmuligheder og få ting til at ske. I dag er han trappet lidt ned, men han har stadig det tekniske ansvar på virksomheden og også på proteinfabrikken TripleA A/S.

– Det har været vanvittigt spændende at være en del af Hornsyld Købmandsgaard og at være med til at lede og udvikle virksomheden frem til dét, den er i dag.

– Det er samtidig dejligt, at Jepsen-familien nu også giver Christian mulighed for at stå i spidsen – og fantastisk, at han vil, og det også ser ud til at det lykkes. Jo, jeg er forkælet, og jeg kunne ikke ønske mig mere hvad det her angår, konstaterer Lars Christensen og tilføjer, at han har været bevidst om at give sin søn plads i jobbet som direktør.

Vi gjorde det bare

Hornsyld Købmandsgaard er i dag en af de få private grovvareforretninger i landet. Den er vokset kraftigt gennem årene og har i dag en årlig omsætning på ca. 1,7 mia. og ca. 150 ansatte.

– Hvis ikke vi var kommet af sted med at gøre noget i konsolideringsfasen, havde vi ikke været her i dag. Vi har vækstet med ca. 100 mill. kr. om året siden 2003. I år 2000 var vi 15 grovvareforretninger i vores fælles indkøbsselskab, i dag er vi to tilbage, fortæller Lars Christensen.

I sin karriere i Hornsyld Købmandsgaard har han været med til utallige udvidelser, projekter, opkøb samt etablering af nye forretningsområder.

– Når man ser tilbage, er det ofte et lidt tilfældigt spil – og så alligevel ikke. Vi kunne se, at vi kunne sælge varer, og vi ville være her. Vi gjorde det bare. Udvikling handler om at holde øje med de muligheder, der opstår, siger han.

 

 


Læs artikler i samme kategori