Ringkjøbing Landbobank går ind i Trekantområdet

Business

20160301-_NFX9169

Mange får for lidt ud af formuen

– En formue skal passes, plejes og have fuld opmærksomhed, hvis man vil have det optimale ud af den. En god og aktiv formueplanlægning skaber overblik og medvirker til en optimering af værdierne.

Det siger direktør Morten Christensen fra Ringkjøbing Landbobanks nyetablerede private banking-afdeling med domicil i Lystholtparken, Vejle Nord. Afdelingen, som har fem medarbejdere, åbnede den 1. februar.

– Mange får for lidt ud af deres formue, fordi de ikke gør noget aktivt for at passe og pleje den. Vores opgave er at sætte fokus på, hvordan vi i tæt samarbejde med kunden kan skabe mere værdi til formuen.

– Der er ikke to økonomier, der er ens og der findes ingen standardløsninger i det her. Det handler om at finde de individuelle løsninger og om at give kunden overblik. Mange forhold spiller ind, og samtidig kommer der nye regler til – mens andre regler udfases. Der er ikke noget på det her område, der er statisk.

– Netop derfor er det utroligt vigtigt med en kvalificeret sparring. Med en personlig private banking-rådgiver får man udarbejdet en formuestrategi og får derved fuld fokus på formueplejen. Rådgiveren har et hold af specialister inden for pension, investering og formuepleje bag sig, og vi har på den måde hele tiden kompetent back-up og masser af dygtige folk, vi kan trække på.

20160301-_NFX9133

En aura af tillid

Morten Christensen bor i Hedensted og er født op opvokset i Vejle. Han har været i banksektoren gennem 10 år, bl.a. i Vejle, Hedensted og Horsens, hvor han har haft forskellige lederstillinger.

– Jeg ser rigtigt meget frem til opgaven med at bygge Ringkjøbing Landbobanks private banking-afdeling i Vejle op sammen med de øvrige ansatte. Her har vi fuld fokus på det enkelte kundeforhold, og vi får mulighed for at kombinere nærheden til den enkelte kunde med bankens stordriftsfordele, siger han.

Ringkjøbing Landbobank er et gammelt pengeinstitut stiftet i 1886 og med en lang historie bag sig. Der er private banking-afdelinger i Ringkøbing, Herning, Aarhus, Holte – og nu Vejle.

– Nu skal vi i gang i trekantsområdet, og det bliver fantastisk spændende. Banken oplever i disse år en stor kundetilgang, og vi er kendt som ”den solide” bank, som vores kunder kan være trygge ved. Der er en aura af tillid og kompetent rådgivning omkring banken, og det betyder, at markedet virkelig forventer noget af os, siger Morten Christensen, der har det rigtigt godt med bankens grundlæggende værdier som tryghed og tillid.

– Det er et spændende udgangspunkt at arbejde i, men det stiller også store krav. Vi er meget bevidste om, at vi skal levere en merværdi og være top relevant for kunden. Vi skal hele tiden sørge for, at kunden føler sig godt tilpas, og vi har meget fokus på de gode gamle dyder.

– Kunden skal have en god fornemmelse af at være vigtig for os, og den følelse vi efterlader efter et møde eller en samtale, skal være god. Det betyder utroligt meget for begge parter og dermed for samarbejdet.

20160301-_NFX9018

Læg en strategi

Ringkjøbing Landbobanks private banking-afdeling i Vejle har fokus på finansiel rådgivning og sparring til formuende private- og erhvervskunder.

– Hvis man ønsker at optimere sin formue, kan man få et uforpligtende formuetjek hos os. Man kan få lagt en formuestrategi, som kommer omkring alle aspekter af økonomien, siger Morten Christensen.

Han oplyser, at det gælder alt lige fra pension, forsikring, opsparing, finansiering, investering, fast ejendom i Danmark og i udlandet, herunder også skat og juridiske forhold. Forhold omkring arv og testamente har også betydning.

– Vi trækker specialister ind, når det er nødvendigt. Og med udgangspunkt i den samlede formue kan vi optimere kundens værdier i forhold til risikoprofil, investeringshorisont og forventninger til afkast.

– De to hovedspørgsmål for mange kunder er: Hvordan skaber jeg værdi til min formue? Og hvordan får jeg det optimale ud af min formue i forhold til pension og skat?

– For langt de fleste mennesker er det vigtigt at have en formueplanlægning, som giver struktur og overblik over økonomiens sammensætning, også set i forhold til de skattemæssige forhold.

Organisk vækst og udvikling

At Ringkjøbing Landbobank er gået så kraftigt ind i området private banking, er der flere årsager til.

– Banken har oplevet mange kunder med et konkret behov for denne rådgivning. Og samtidig har banken prioriteret en organisk vækststrategi frem for opkøb. Bankens har set muligheder i denne form for udvikling i forhold til kunder med en formue og en lidt mere kompleks økonomi.

– Vi møder rigtigt mange kunder, som har brug for at få skruet sin økonomi godt sammen ved at få udnyttet pensions- og skattesystemet optimalt, og det kan vi hjælpe med.

– Jeg vil sige det sådan, at helhedsrådgivning er vores DNA og dét, vi er kendt for. Vi leverer hurtigt og kompetent rådgivning med kort reaktionstid, og vi kan træffe de rigtige valg på kundens og formuens vegne.

– Det har vi gode erfaringer med, og vi oplever, at kunderne gerne vil anbefale os. Vi ligger flot i en nyligt gennemført analyse på det punkt, og det er vi glade for, da vi mener, at kunderne er de allerbedste ambassadører, man kan have, siger Morten Christensen.

20160301-_NDX5429

Central beliggenhed

Beliggenheden i Lysholtparken i Vejle Nord er ideel, mener den nye direktør.

– Vi er placeret tæt på motorvej E45, og det er en fantastisk central beliggenhed set i forhold til trekantsområdet, som vi ser som vores hovedområd. Det er vigtigt med nærhed til markedet, det spiller en stor rolle.

– Vi har hjemsted i Vejle, men vi opererer i hele trekantsområdet og har kunder fra både Fredericia, Middelfart, Kolding, Horsens og Hedensted.

– Formuende kunder er en eftertragtet vare, og med Ringkjøbing Landbobanks ekspertise og baggrund samt beliggenheden her i Vejle har vi en rigtig god position og et godt udgangspunkt, siger Morten Christensen.


Læs artikler i samme kategori