Niels Duedahl – Andelsbevægelsen og dét at stå sammen om et projekt fascinerer mig

Executive Topnyhed

Skærmbillede 2016-03-18 kl. 13.17.13

Drevet af den mentale familiearv

Niels Duedahl, administrerende direktør for SE-koncernen, henter inspiration hos sine rødder og søger de enkle løsninger

Hans farfar kom ud at tjene som otte-årig, blev tagdækker og købte sin egen gård. Selv er han administrerende direktør for en virksomhed med en milliardomsætning og 1.500 ansatte.

– Min farfar er min inspirationskilde og mit forbillede. Han har givet mig den jyske grundsubstans og han er en medvirkende årsag til, at jeg kan være ambitiøs og stræbsom med de mål, jeg sætter mig. Han har på mange måder gjort mig kompromisløs, siger Niels Duedahl, der i 2013 blev kåret som Årets Leder af organisationen Lederne.

Som administrerende direktør for SE i Esbjerg, det tidligere Syd Energi, står Niels Duedahl i spidsen for en milliard-virksomhed i rivende udvikling. En moderne energi- og telekoncern med over 650.000 kunder

– Jeg var på ferie hos min farfar og farmor hver sommer, og da jeg var 11 år, kom jeg med min farfar ud for at tække tage. Allerede der lærte jeg noget om arbejdslivet og hvad det vil sige at have en høj arbejdsmoral. En af de klassiske dyder jeg vægter højt, er flid. Jeg stiller enorme krav til mig selv – og til andre. Jeg har altid lært, at evner forpligter og at man skal gøre sit bedste. Det er en del af min familiearv, som jeg har taget med mig, og den giver jeg videre til mine børn.

Niels Duedahl, der er uddannet cand.polit. fra Københavns Universitet, fortæller gerne om sin opvækst, baggrund og de stærke personligheder i slægten, der har gjort ham til den, han er. Han lægger ikke skjul på, at det er noget meget fundamentalt og betydningsfuldt for ham.

– Min farfar arbejdede altid, han tækkede til han blev 84 år. Han holdt, hvad han lovede, han kom til tiden og han kørte altid med faste priser. Var opgaven mere besværlig og skulle der bruges flere timer end planlagt, var det aldrig kundens problem. Han lærte mig om betydningen af ordentlighed over for kunderne. Han lærte mig også at kunne koge tingene ned til det enkle og finde substansen. Det har jeg taget med mig.

Skærmbillede 2016-03-18 kl. 13.17.47

Skulle erobre og forsvare

Niels Duedahl blev direktør i SE i 2009, hvor udfordringerne var store. Han kom til en klassisk energikultur og et fiberprojekt, som manglede kunder. Det var svært, men opgaven fascinerede ham.

– Virksomheden havde behov for en kæmpe kulturrevolution i et marked med en stor konkurrence. SE er både et traditionsbåret andelsselskab og en topmoderne energi- og telekoncern. Opgaven var og er at arbejde målrettet for nye og omkostningseffektive løsninger inden for energi og digitalisering.

I 2012 købte SE tv- og internetudbyderen Stofa som en fortsættelse af, at der tidligere var investeret milliardbeløb i at udbygge fibernet i det syd- og sønderjyske, og dermed fik virksomheden adgang til internet- og tv-kunder over hele landet. Stofa var på det tidspunkt Danmarks næststørste tv- og internetudbyder, og SE fik med overtagelsen en afgørende position på det danske telemarked.

– Med købet af Stofa havde vi to forskellige udgangspunkter i SE. Med Stofa skulle vi ud og erobre kunder og markeder, mens vi på energisiden skulle forsvare vores position. Samtidig med at vi rullede fiber ud og åbnede fantastiske muligheder med uendelig kapacitet, skulle vi begå os i en intensiv konkurrence på el-siden med en hård kamp på det danske energimarked.

Disse to sæt udfordringer skabte et stort behov for en fælles virksomhedskultur og identitet i den hastigt voksende virksomhed.

– Vi voksede fra 500 til 1500 medarbejdere på tre år, og der skete en enorm kulturrevolution i virksomheden, som har utroligt mange aktører og interessenter på banen. Et stort bagland med repræsentantskab, antenneforeninger, forbrugere, ansatte, interesseorganisationer, storkunder og politikere.

Alle med på rejsen

For Niels Duedahl er det vigtigt, at have alle ”med på rejsen”, når man som leder skal definere sine succes-kriterier.

– Du skal have et projekt, som folk vil kæmpe for. Og medarbejderne har respekt for en vision. Det kan siges meget kort: Det handler om en digital fremtid til alle, et grønt Danmark – og om økonomi.

– Da jeg kom til SE i 2009, var det afgørende, at jeg fik sat gang i opbygningen af en kultur i et fællesskab. Det skal stå klart for alle, at Danmark skal blive en digital og fossil fri vinternation. Vi er i en omstilling fra sort til grøn energi, og vi er i en digitaliseringsproces, som gør at viden flyder hurtigere. Det er vores eksistensberettigelse, og her tager vi samfundsansvar.

– Der er tre spørgsmål, som jeg finder det vigtigt at stille som virksomhed, som menneske og som leder. Hvorfor, hvordan og hvad?

– Disse tre spørgsmål udmønter sig i vores værdier og leveregler, som vi i fællesskab og på mange niveauer har arbejdet rigtigt meget med.

Skærmbillede 2016-03-18 kl. 13.23.17

Ikke blot tomme fraser

SE’s fire værdier er Åbenhed, Nærhed, Mod og Bæredygtighed.

– Det er ikke tomme fraser men aktivt arbejdende begreber, som vi alle kan forholde os til og arbejde efter på vejen mod et bæredygtigt videnssamfund. Værdierne er nødvendige for at vi kan understøtte den udvikling, som er med til at bære os hen mod målet.

SE´s leveregler fortæller, hvordan alle medarbejdere agerer for at nå målet, og de er formuleret ud fra de fire værdier. Levereglerne lyder således:

  1. Tør indrømme fejl
  2. Kender sin forretning
  3. Tager ansvar for hele forretningen
  4. Siger tingene klart som de er
  5. Sætter altid det stærkeste hold
  6. Den sunde fornuft skal altid sejre
  7. Det skal være sjovt at være med

Også på dette plan har den jyske opvækst og de hårdt arbejdende bedsteforældre en betydning for Niels Duedahl. For selv om der er stor forskel på tilværelsen som tækkemand og landmand – og tilværelsen som topchef i en moderne virksomhed med 1.500 ansatte, er værdierne og levereglerne ikke nødvendigvis forskellige.

– Hvis min farfar havde haft mulighed for at høre om vores værdier og leveregler, er jeg sikker på, at han ville nikke og samtykke, for han drev sin forretning ud fra akkurat de samme principper, siger Niels Duedahl.

Når der kommer nye ansatte, præsenteres de som noget af det første for værdier, leveregler og kundeløfter om god service.

– De er ikke til diskussion, det kører vi alle efter uanset hvor i organisationen, man befinder sig. Det er sådan, vi vil have det her.

Blå Bog – Niels Duedahl:

Født i 1966 i Skjern og opvokset i Varde som nummer tre i en søskendeflok på fire. Hans far var politimand og hans mor lægesekretær.

Uddannet cand. polit. fra Københavns Universitet, hvorfra han dimitterede i 1993.

Administrerende direktør i SE siden 2009.

Har tidligere været analytiker i Nordea og Jyske Bank, salgs- og marketing direktør i TDC og administrerende direktør i TeleBilling A/S.

Var teknisk direktør, global indkøbsdirektør og produktionsdirektør i LEGO fra 2002 og frem til 2009, hvor han blev tilbudt jobbet som topchef i SE.

Bosiddende på en gård i Nr. Vilstrup ved Vejle på den egn, hvor hans far stammer fra. Har tre døtre fra sit første ægteskab, Anne (24), Signe (22) og Ellen (20) samt børnene Ida (13), Sarah (11) og Jakob (11) i sit nuværende ægteskab med Nanna Ulrich, der har en direktør-stilling i LEGO.

Vil aflevere i bedre stand

De senere års nye aktiviteter med opkøb af Stofa, nye satsninger og kulturændringer i virksomheden har båret frugt på SE. Der har været fremgang på driftsresultaterne og nye kunder kommer til.

– Det handler rigtigt meget om, at vi har et benhårdt fokus på kundeservice. Vi holder, hvad vi lover og vi er altid til at få fat i.

– Personligt har jeg det rigtigt godt med at lede en virksomhed, hvor det ikke udelukkende drejer sig om at økonomi, men hvor der er et meget stort fokus på at stå sammen om et projekt, som også gavner uden for virksomheden. Vi gør rent faktisk noget for at accelerere den digitale udvikling og for at omstille til vedvarende og mere miljørigtig energi.

– Det er lidt ligesom med gården derhjemme. Den skal helst afleveres i bedre stand, end da man overtog den. Det brænder jeg også for her på SE, og jeg er utrolig stolt af, at det er den kultur, der er blevet bærende i virksomheden. Vi har et samfundsansvar, og vi skal efterlade noget bedre.

– Min farmor sagde, at ”det er kun de dårlige idéer, der haster”. Det er rigtigt. Vi skal tænke frem i tiden, også selv om vi befinder os i en branche, hvor det kører lynende hurtigt med teknologier og markeder. Man kan ikke drive store virksomheder fra kvartal til kvartal, og derfor skal vi hele tiden øve os på at tænke langsigtet.

En god leder er nærværende

Da Niels Duedahl i 2013 blev kåret som Årets Leder af organisationen Lederne, var det forståeligt et kæmpe skulderklap. Som han selv udtrykker det: ”Det var kæmpe stort”.

– Jeg er glad for lederopgaven og trives med den. Jeg tror ikke på, at man bliver en god leder af at læse mange bøger om ledelse, det er mere en menneskelig kompetence.

– En god leder er nærværende. Jeg har mødt fraværende ledere på to meters afstand og nærværende ledere på 5.000 kilometers afstand. Det gælder om at være til stede mentalt uanset afstand.

– Jeg godt tror man kan sige, at min ledelsesmodel er kompromisløs. Det er ikke noget, man kan holde fri fra, det fylder alt. Jeg føler et stort pres på mine skuldre og stiller kæmpe krav til mig selv. Jeg vil gerne flytte mennesker til et andet niveau, og jeg håber, jeg kan være til inspiration.

– For at medarbejderne kan udfylde den rolle, der forventes, er det vigtigt at de har det godt på arbejdspladsen. Og netop derfor er jeg utrolig stolt af vores trivselsundersøgelser, som fortæller mig, at mine medarbejdere generelt er glade for at møde på arbejde hver dag. Og at de tør træffe beslutninger og tage ansvar. Når man kender målet og retningen, er man ikke bange for at tage en enkelt forkert beslutning.

– Kunsten som leder er at være risikovillig og tage nogle chancer, og samtidig kunne sove om natten. Der er hele tiden noget på spil. Og det er afgørende, at du har passionen med hele tiden, siger Niels Duedahl og tilføjer, at han fik enormt meget inspiration med fra sine år i forskellige direktørjobs på LEGO.

– Her er der tale om en virksomhed, hvor topcheferne går forrest som rollemodeller, og hvor man kan slå sig på kultur og værdier.

Skærmbillede 2016-03-18 kl. 13.18.20

Maskinrummet

For Niels Duedahl er det afgørende at have et indgående og detaljeret kendskab til virksomheden produkter og ydelser.

– Som direktør skal jeg kende rigtigt meget til vores forretningsgrundlag, og jeg skal kunne svare på alle spørgsmål om vores ydelser og produkter, når kunderne spørger. Det nytter ikke, at jeg stiller store krav til medarbejderne, hvis jeg ikke selv kan leve op til dem.

– Det er vigtigt at kende sin forretning og være med i ”maskinrummet”. Når vi siger, at topledelsen er rollemodel og går forrest, er det fordi, vi mener det. Og når vi siger, at ”der er ikke noget, der er vigtigere end kunderne”, skal det være sådan, at kunderne også kan ringe til mig og spørge.

Niels Duedahl fortæller, at der i SE-domicilet er et specielt designet ”maskinrum”, hvor der hver fredag morgen holdes stående tavlemøde for chefgruppen.

– Det er vores kommandobro, og det er et privilegium at være med. Her går vi det hele igennem, og hver leder får mulighed for at fortælle, hvad der sker på området og hvordan det går med en række udvalgte parametre. Her finder vi ud af, om vi har nået de fastsatte mål. Og vi slutter af med en konklusion på, hvordan vi arbejder videre.

– Vi vil nedbryde siloer, og derfor er alle afdelinger med, for her tænker vi kollektivt. Det fede ved rummet er, at det er tilladt at lave fejl, og vi er meget opmærksomme på, at røde tal giver potentiale til udvikling og fremgang.

– Jeg sætter retning i maskinrummet, som er et udtryk for virksomhedens puls. En puls der sikrer, at vi vækster og sikrer markedsandele. Nogen vil måske synes, at der er for primitivt og enkelt. Men nej. Det fungerer og rummet er en manifestation af virksomhedens status – og af vores syv leveregler. Det er en indiskutabel måde at styre virksomheden på, så vi ved, om vi er ”on track”.

– Det er meget vigtigt for mig at være med til disse møder, hvor alt det usagte bliver sagt. Jeg får en syretest på, om mine ledere fungerer, og vi får alle noget ud af det energiniveau, der er i rummet. Er vi på bolden og kæmper vi som et team? Det bruger vi tavlemøderne til at få klarlagt, og det er værdifuldt.

Fakta – SE

SE er en moderne energi- og telekoncern, der bl.a. leverer el, energi-effektivisering, fiberbredbånd og kabel-tv til over 650.000 kunder.

Hovedsæde på adressen Edison Park 1 i Esbjerg, har i alt 12 lokationer i Danmark.

Ca. 1.500 medarbejdere, heraf ca. 500 i Esbjerg.

Årlig omsætning ca. fem mia. kr.

SE er både et traditionsbåret andelsselskab og en topmoderne energi- og telekoncern. Arbejder målrettet for nye og mere omkostningseffektive løsninger inden for energi og digitalisering.

Skærmbillede 2016-03-18 kl. 13.24.50

Den jyske grundsubstans

Niels Duedahl bor på en gård i Sdr. Vilstrup ved Vejle sammen med sin familie.

– Jeg kan kigge over på min fars fødegård, hvor jeg tilbragte mine sommerferier hos min farmor og farfar. Jo, jeg er søgt tilbage til rødderne og den jyske grundsubstans. Det er noget fundamentalt, som betyder meget for mig. Det er her, jeg ønsker at bo sammen med min familie.

Selv om jorden er forpagtet ud, tager Niels Duedahl del i opgaverne i det omfang, han kan, og hjælper gerne til i høst. Ikke sådan bare med at køre et enkelt eller to læs korn. Nej, han foretrækker at sidde bag rattet i mejetærskeren, når det går løs.

– Jeg kan mærke, at det der med landbruget betyder mere og mere. Ikke bare for sjov og fordi jeg synes om at køre rundt på min John Deere-traktor. Det er noget grundlæggende. Jeg bliver mere og mere bonderøv, og gården er mit anker.

– Det er samtidig vigtigt for mig at have det godt med mine naboer, som jeg respekterer højt. Deres anerkendelse og accept af mig som person er betydningsfuld. Jeg vil gerne kunne håndtere succes og karriere på den gode måde, og jeg ønsker at være et ordentligt menneske over for alle.

– Jeg ved godt, at alt har en udløbsdato, også succes og karriere, og derfor er det vigtigt at holde fast i dét, der virkelig betyder noget i tilværelsen, siger Niels Duedahl.


Læs artikler i samme kategori